Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordre detaljer
Kom24 månedlig kampanje
Første måned kr 1 deretter 189,- pr mnd.

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer bruk av din brukerkonto på Medier24.no og vårt påloggingssystem Info-Subscription. Din avtalepart er Medier24 AS (organisasjonsnummer 815 40 132 mva), Torggata 2, 0181 Oslo.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Abonnement

Produkter Medier24 tilbyr betalte abonnementsprodukter som dette punktet omfatter. Brukeropplysninger Tilgang til lukkede tjenester hos Medier24.no som krever betaling krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Medier24 AS vil samle inn informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Medier24, dette inkluderer også KOM24-abonnement. Medier24 vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler. For de som allerede har registrert en konto hos oss vil vi i noen tilfeller kreve ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnenter. Eksempel på slik informasjon er personalia, mobilnummer, kredittkort og utløpsdato. For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 15 år. Informasjonen du legger inn må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer på profilen er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

Oppsigelse

Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut etter den perioden du sier opp i. Det er ingen bindingstid på abonnementet. Du sier opp abonnementet selv på “Min Side” eller du kan henvende deg til vårt kundesenter på abo@medier24.no for henvendelser vedrørende abonnement på Medier24, eller til abo@kom24 for henvendelser vedrørende abonnement på KOM24. Dersom betalingen for tjenesten opphører vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen dersom ny betaling er gjennomført. Du har 14 dagers angrerett på avtalen. Du mottar angrerettskjema og bekreftelse på bestilling av tjenesten. Merk at det gjelder dersom du ikke har tatt tjenesten i bruk. Bruk av angrerett må stilles til abo@medier24.no. Periode løper fra dagen abonnementet ble tegnet og frem til det har løpt ut uavhengig av om det er tatt i bruk eller ikke. Det gis ingen refusjon av abonnement som ikke er tatt i bruk eller ikke brukes.

Priser og betaling

Medier24 forbeholder seg retten til å endre priser med 14 dagers varsel. Varsel kan sendes på SMS eller e-post. Her brukes informasjon fra Min Konto. Medier24 forbeholder seg retten til å endre eller legge ned tjenester når som helst. Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser vil Medier24 justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte prisene faller bort. Medier24 tilbyr betaling med Vipps, kredittkort og via faktura for bedriftskunder. Det er Medier24s betalingspartnere som er ansvarlige for kredittkortinformasjon og transaksjonene. Transaksjonene foregår trygt og sikkert og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonene. Kortinformasjon vil ikke bli utlevert til tredjepart. Se https://www.swedbankpay.no/ for mer informasjon. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Medier24 enn det som forekommer tydelig ved kjøp.

Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice. Medier24 har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring av feil ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet. Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettlig fra Medier24s side. Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor Medier24 sin kontroll, gir ikke krav på erstatning. Varighet og oppsigelse Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen. En oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til kundesenteret eller avsluttes på “Min Side”. Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Medier24 umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet.

Angrerett

Du vil motta angrerettskjema per e-post. Angrerettskjema gir deg opplysninger om angrerettloven, blant annet vilkårene og fremgangsmåten for, samt virkningen av å benytte angreretten. Angreretten gjelder kun ved private kjøp. Endring av vilkår Medier24 kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post eller SMS til kontaktinformasjon som er ført opp under “Min Side”. Bruk av tjenesten Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillatt å videreformidle eller tilgjengeliggjøre stoff fra Medier24.no eller Kom24.no. Alt materiale på Medier24.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt. Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår

Medier24s produkter er tilgjengelige på internett og bruk forutsetter tilgang til internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Medier24 påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten. Medier24 AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her https://www.medier24.no/personvern/

Verneting

Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til Medier24 rettes til abo@medier24.no og henvendelser til KOM24 rettes til abo@kom24.no

Firmainformasjon

Medier24 AS, Torggata 2, 0181 Oslo Organisasjonsnummer 815 450 132
Lukk